Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Sông Hồng
[Phát triển bền vững] Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

Đội ngũ nhân lực đoàn kết, vững mạnh, hoạt động trên quy mô toàn quốc được coi là một trong những nền tảng quan trọng trong chiến lược phát bền vững của Song Hong ICT. Trong Công ty, Văn hoá doanh nghiệp được đặc biệt coi trọng.

Song Hong ICT luôn đề cao tinh thần đoàn kết tập thể của cán bộ công nhân viên. Song Hong ICT đề cao tính chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ công nhân viên, tạo điều kiện tối đa để cán bộ công nhân viên phát huy thế mạnh của bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Môi trường làm việc ở Song Hong ICT đòi hỏi có tính kỷ luật cao, trách nhiệm cao trong công việc đồng thời lại có sự thân thiện, gần gũi, cởi mở trong một gia đình. Song Hong ICT luôn đề cao tinh thần đồng đội, sự thẳng thắn để mỗi thành viên phát huy thế mạnh của mình cống hiến cho sự phát triển chung của Công ty.