Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Sông Hồng
Công ty Cổ phần Công nghệ & Giải pháp Truyền thông Sông Hồng

Công ty CP CN & Giải pháp Truyền thông Sông Hồng

Được thành lập ngày 11/01/2012 với Vốn điều lệ là 50.000.000.000 vnđ (Năm mươi tỷ đồng), Công ty CP Công nghệ & Giải pháp truyền thông Sông Hồng (Song Hong ICT Media) đồng hành cùng các doanh nghiệp nhằm xây dựng các thương hiệu mạnh và thực hiện các hoạt động tiếp thị hiệu quả. Cung cấp các dịch vụ giúp doanh nghiệp phát triển các chiến lược Marketing & Truyền thông để thực hiện các hoạt động phát triển bền vững cùng cộng đồng với phương châm “Cộng đồng xanh – Doanh nghiệp bền vững”.

Lĩnh vực hoạt động chính:

  • Tư vấn Thương hiệu, Tư vấn Chiến lược Marketing & Truyền thông
  • Thiết kế, sản xuất ấn phẩm Marketing & Truyền thông
  • Cung cấp các giải pháp Digital Marketing
  • Tổ chức sự kiện
  • Đào tạo Marketing & Truyền thông

Địa chỉ: Tòa nhà Song Hong ICT, 68 phố Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội