Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Sông Hồng
Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Sơn Sông Hồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Sơn Sông Hồng

Được thành lập ngày 15/03/2010 với số Vốn điều lệ là 100.000.000.000 vnđ (Một trăm tỷ đồng), Công ty CP Đầu tư Bắc Sơn - Sông Hồng hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực: Tư vấn quản lý; Lập dự án đầu tư; xây dựng các khu nhà ở, khu thương mại, khu dự án công nghệ cao và giải phóng mặt bằng. Hiện tại, Công ty CP Đầu tư Bắc Sơn - Sông Hồng được có nhiệm vụ quản lý dự án Khu nhà ở Bắc Sơn - Sông Hồng, thực hiện các nhiệm vụ thi công dự án, giải phóng mặt bằng của dự án.

Lĩnh vực hoạt động chính:

  • Lập dự án đầu tư và xây dựng
  • Tư vấn đầu tưu và chuyển giao công nghệ ở các lĩnh vực xây dựng, công nghiệp, chế biến, khái thác lâm sản và khoáng sản
  • Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Địa chỉ: Số 3, tổ 26, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên