Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Sông Hồng
[Dự án] Chung cư 12 Bis Nguyễn Huệ - 39 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh [Dự án] Tòa nhà Hỗn hợp 95 Láng Hạ [Dự án] Tổ hợp Nhà ở Đa chức năng 63 Nguyễn Huy Tưởng [Dự án] Khu nhà ở Bắc Sơn - Sông Hồng, TP Thái Nguyên [Dự án] Sản phẩm Du lịch Sinh Thái - Văn hóa Cộng đồng Vịnh Hạ Long