Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Sông Hồng
[Trang chủ 1] [Trang chủ 2] [Trang chủ 3] [Trang chủ 4]

Giới thiệu về Song Hong ICT

Được thành lập từ năm 2007, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, quản lý bất động sản, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Sông Hồng (Song Hong ICT) là nhà thầu tư vấn thiết kế uy tín cho nhiều dự án văn phòng, trung tâm thương mại, chung cư trên khắp cả nước, và là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản thương mại lớn tại Việt Nam.

Phát triển bền vững

Với mục tiêu nâng tầm chất lượng cuộc sống của người Việt, chiến lược phát triển của Song Hong ICT dựa trên những nền tảng bền vững bao gồm: Văn hóa doanh nghiệp; Chiến lược đầu tư đa ngành; Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Tin tức sự kiện